Infolinia __ 800 120 322
Znajdź urządzenie

Zastrzeżenia i wyjątki

  1. Jeżeli zajdzie konieczność sprowadzenia części zamiennych z zagranicy, lub wysłania uszkodzonego terminala do serwisu Producenta, Gwarant zastrzega sobie możliwość przedłużenia okresu naprawy.
  2. Zastrzeżenie dotyczące technologii dotykowej AccuTouch: Ekran dotykowy zaprojektowany jest do wieloletniej eksploatacji w ruchu ciągłym, przy czym musi być wykorzystywany w sposób zgodny z instrukcją obsługi. Zaleca się obsługę ekranu bezpośrednio palcem, ewentualnie innym miękkim wskaźnikiem uniemożliwiającym zarysowanie warstwy dotykowej. Stosowanie twardych przedmiotów typu róg karty magnetycznej, długopis, zaostrzony ołówek itd. istotnie skraca żywotność ekranu dotykowego. Testy wykazały że technologia ACCUTOUCH wytrzymuje 35 milionów nacisków palca z siłą 310-370 gramów (10-12 uncji). Gwarancja nie uwzględnia awarii ekranu dotykowego powstałych na skutek fizycznego uszkodzenia powłoki dotykowej.
  3. Awarie spowodowane zalaniami terminala nie będą uwzględniane jako gwarancyjne.
  4. Panel LCD terminala wykonany jest zgodnie z normą ISO13406-2 klasa 2, która określa m.in. jakość wyświetlanego obrazu.
  5. W przypadku utraty karty gwarancyjnej duplikatu nie wydaje się.
  6. Posnet nie odpowiada za utratę danych zawartych na dysku twardym w trakcie realizacji naprawy terminala. Wykonanie kopii bezpieczeństwa leży po stronie właściciela (zlecającego) naprawę.