Posnet
Pol | Eng

Rodzaje i budowa kodów kreskowych

 • Kod kreskowy, kod paskowy (ang. barcode) – graficzne odzwierciedlenie informacji poprzez kombinację następujących po sobie ciemnych i jasnych elementów (kresek), ustalonych według przyjętych zasad budowy danego kodu (symboliki).

  Symbolika – to zbiór zasad określających w jaki sposób znaki pisma, czytelne wzrokowo, odwzorowywane są poprzez jasne i ciemne elementy (kreski) o różnej szerokości. np.: Symbolika EAN – 13, Symbolika Kodu 128, Symbolika Kodu QR

  Strona kodowa – to wariant przypisywania poszczególnym kodom binarnym różnych znaków pisarskich w ramach danego systemu kodowana.

  Rodzaje kodów kreskowych:

  Podział wg wymiarowości:

  • jednowymiarowe (liniowe 1D) – informacje zapisywane są w jednej linii w postaci kresek;
  • dwuwymiarowe piętrowe – rozwinięcie kodów jednowymiarowych polegające na istnieniu kilku linii kodu, jedna pod drugą;
  • dwuwymiarowe matrycowe – informacja zapisana jest na określonej powierzchni, najczęściej do zapisu stosowane kwadraty, rzadziej kreski.
  • złożone – występują w nich jednocześnie elementy kodów jednowymiarowe i dwuwymiarowych;
  • kody trójwymiarowe – są to zazwyczaj kody jednowymiarowe wytłoczone na różnego rodzaju powierzchni.

  Podział wg szerokości kresek:

  • kody o jednej szerokości kresek
  • kody o dwóch szerokościach kresek
  • kody o wielu szerokościach kresek (tzw. modularne)

  Podział wg rodzaju kodowanych symboli:

  • numeryczne – kodowane są jedynie cyfry w systemie dziesiętnym
  • alfanumeryczne – kodowane są cyfry i inne oznaczenia

  Podział wg ciągłości kodów (nie dotyczy kodów matrycowych)

  • kody ciągłe – brak przerwy pomiędzy kodowanymi znakami
  • kody dyskretne – występują przerwy pomiędzy kodowanymi znakami

  Podział wg ilości kodowanych znaków:

  • kody o określonej długości – liczna kodowanych znaków jest określona

   np.:EAN – 13; EAN – 8;

  • kody o zmiennej długości – liczna kodowanych znaków nie jest jasno określona

   np.:Kod 39, Kod 128, DataMatrix

  Standardy kodów kreskowych:

  • jednowymiarowe – informacje zapisywane są w jednej linii, w postaci kresek.
  • EAN – kod EAN występuje w dwóch odmianach: EAN – 13 (zawiera 12 cyfr danych i jedną cyfrę kontrolną), EAN – 8 (7 cyfr danych i 1 cyfra kontrolna) (w USA ich odpowiednikami są kody UPC). Kod EAN -13 jest używany również w połączeniu z ISSN (International Standard Serial Number), dla publikacji prasowych czy magazynów;
   ean
  • Kod 39 (Code 39) – kod paskowy zawierający znaki alfanumeryczne o zmiennej długości, pozwalające zapisać 43 różne znaki; każdy ze znaków składa się z 9 elementów (słupki jasne i ciemne), z których 3 są znacząco szersze;

   KOD 39
  • Kod 128 (Code 128) – kod alfanumeryczny o zmiennej długości opracowany w celu rozszerzenia zestawu znaków do 128;

   kod-128_posnet_460x210
  • Kod przeplatany 2 z 5 (Interleaved 2 of 5) – kod numeryczny o zmiennej, lecz parzystej długości. Charakteryzuje się dużą gęstością – cyfry kodowane są parami w „przeplocie” - ciemne paski kodują jedną cyfrę, a rozdzielające je białe paski – drugą. Stąd wynika warunek parzystej długości tegoż kodu kreskowego;

   Kod kreskowy Przeplatany 2 z 5 z kreskami ograniczajacymi
  • dwuwymiarowe – informacje zapisywane są na dwóch osiach (na określonej powierzchni), najczęściej w postaci kwadratów.
     
  • Aztec – kod alfanumeryczny o dużej gęstości, pozwalający zapisać 3832 znaków numerycznych lub 3067 alfanumerycznych. Zbudowany jest na kwadratowej siatce z tarczą na środku; nazwa pochodzi od środkowego elementu kodu, który przypomina piramidę schodkową;

   Kod kreskowy Aztec
  • DataMatrix – kod alfanumeryczny o zmiennej długości i dużej gęstości. Składa się z kwadratowych modułów ułożonych wewnątrz wzorca wyszukiwania stanowiącego obwód symbolu. Charakteryzuje się możliwością zapisu 3116 numerycznych lub 2335 alfanumerycznych znaków; bardzo często wykorzystywany w przemyśle elektronicznym, np. na procesorach.

   Kod-kreskowy-DataMatrix_medium
  • PDF 417 – kod alfanumeryczny umożliwiający zapis dużej ilości danych. Dane przedstawione są w postaci tzw. słów kodowych, każde ze słów zawiera 4 ciemne kreski wśród 17 modułów, z których jest zbudowane. W kodzie można zawrzeć 256 znaków ASCII II występujących w trzech podstawowych zbiorach, każdy zbiór zawiera 929 znaków (słów kodowych), o różnych wzorach jasnych i ciemnych kresek, każdy sąsiedni.

   PDF417
  • QR Code – kod alfanumeryczny o bardzo dużej pojemności i gęstości, pozwalający zakodować 7089 znaków numerycznych lub 4296 alfanumerycznych.

   KOD QR www.posnet.com
  • Kody hybrydowe – są kategorią kodów kreskowych, które stanowią połączenie cech kodów jednowymiarowych i dwuwymiarowych.
  • Aztec
  • RSS