Posnet
Pol | Eng

Punkty PassMark (testy wydajności)

Określenie to związane jest z wynikami wydajności obliczeniowej sprzętu zmierzonej za pośrednictwem oprogramowania tworzonego przez PassMark® Software Pty Ltd.
Firma ta udostępnia na stronie internetowej http://www.cpubenchmark.net/ statystyki pomiarów dla bardzo dużej liczby procesorów z różnych platform. Dzięki temu można w stosunkowo szybki i obiektywny sposób oszacować i porównać wydajność obliczeniową komputerów.
W Polsce określenie ilości punktów PassMark podawane jest zazwyczaj w minimalnych wymaganiach sprzętowy niezbędnych do uruchomienia oprogramowania.