Posnet
Pol | Eng
Porównywarka [pusta]
Dodaj do porównania
Drukuj następny poprzedni

Wagi etykietujące

Waga DIGI SM-500M

zapytaj o ten produkt

Etykietująca waga dwuzakresowa SM-500M, wyposażona jest w kasetowy mechanizm drukujący z głowicą termiczną o dużej trwałości. Duże możliwości komunikacyjne zapewniają łącza RS oraz Ethernet, a także obsługa protokołu TCP/IP. Waga posiada możliwość pracy w trybie pre-pack (ważenie automatyczne) oraz wydruku etykiety zbiorczej.

Najważniejsze cechy produktu:

 • Łącza Ethernet, RS-232 (standard) lub RS-485 (opcja),
 • Łącze radiowe RF IEEE 802.12B (opcja),
 • Obsługa protokołu komunikacyjnego TCP/IP,
 • Etykiet o szerokości do 80 mm
 • Duże możliwości edycji etykiet,
 • 32 klawisze szybkiego dostępu,
 • Pamięć 2 MB (z możliwością rozszerzenia do 10 MB),
 • Kasetowy mechanizm drukujący z głowicą termiczną o dużej trwałości,
 • Formaty etykiet – 16 standardowych, 99 dowolnych,
 • Drukowanie znaków europejskich.

  

Dostępne opcje:

 • SM-500M EB - płaska, wyświetlacze umieszczone w obudowie wagi,
 • SM-500M EP - z wysięgnikiem, wyświetlacze umieszczone na wysięgniku,
 • SM-500M BS - z klawiatura samoobsługową, 96 klawiszy bezpośredniego dostępu,
 • SM-500M H - wisząca.
zapytaj o ten produkt

Podobne produkty

Waga SM-500M EP

Etykietująca waga dwuzakresowa SM-500M, wyposażona jest w kasetowy mechanizm drukujący z głowicą termiczną o dużej trwałości.

Dane techniczne

Producent
DIGI
Zakres i dokładność ważenia
3 / 6kg, e=1 / 2g
6 / 15kg, e=2 / 5g
15 / 30kg, e=5 / 10g
Wyświetlacz
Podświetlany, graficzny wyświetlacz LCD; masa: 5 cyfr
Temperatura pracy
-10°C do 40°C
Wilgotność pracy
15% - 85% (nieskondensowana)
Pamięć
2 MB - ok. 10 000 PLU z możliwością rozszerzenia do 10 MB (opcja) - pamięć jest zużywana dynamicznie w zależności od ilości znaków alfanumerycznych zapisanych w danym towarze
Wydruk
Termiczny; mechanizm kasetowy
Szybkość wydruku
max. 150 mm/s (etykieta/paragon)
Wymiary etykiety
max. 80(W)x240(D) mm
Formaty etykiety
16 formatów standardowych; 99 formatów dowolnych (zastosowanie etykiet o nieregularnych kształtach wymaga konsultacji technicznej)
Rodzaje etykiety
etykiety jednostkowe; etykiety zbiorcze
Interfejsy
Ethernet
RS 232
PS2
Źródło zasilania
sieciowe
Pobór mocy
AC 230 V 50/60 Hz; 45 W
Wymiary wagi
 • SM-500M EB - 404x430x177 mm
 • SM-500M EP - 404x497x557 mm
 • SM-500M BS - 482x497x740 mm
 • SM-500M H - 230x460x855 mm
Rozmiar szalki
 • SM-500M EB/EP/BS - 380x277 mm
 • SM-500M H - fi 350 mm
Funkcje dodatkowe
 • Programowanie - bezpośrednio z klawiatury wagi lub za pomocą oprogramowania BALANCE
 • Praca w systemie - możliwość dowolnej konfiguracji ilościowej i jakościowej sprzętu w systemie wagowym; pełna kompatybilność z innymi modelami wag etykietujących DIGI
 • Opcjonalne zakresy i dokładności ważenia - 3/6 kg, e=1/2 g oraz 15/30 kg, e=5/10 g
 • Możliwość pracy w trybie pre-pack (ważenie automatyczne) oraz wydruku etykiety zbiorczej
 • Funkcja umożliwia ważenie towarów dla jednego klienta obsługiwanego na różnych wagach; transakcja zakończona jest wydrukiem jednego paragonu zbiorczego
 • Funkcje zabezpieczające przed niepożądaną ingerencją
 • Funkcje autodiagnozy; komunikaty wyświetlane w języku polskim
Waga SM-500M EP

Etykietująca waga dwuzakresowa SM-500M, wyposażona jest w kasetowy mechanizm drukujący z głowicą termiczną o dużej trwałości.

Akcesoria

Waga SM-500M EP

Etykietująca waga dwuzakresowa SM-500M, wyposażona jest w kasetowy mechanizm drukujący z głowicą termiczną o dużej trwałości.

Waga SM-500M EP

Etykietująca waga dwuzakresowa SM-500M, wyposażona jest w kasetowy mechanizm drukujący z głowicą termiczną o dużej trwałości.

Najważniejsze funkcje produktu

Obciążenie minimalne:

 • 6/15 kg - 40 g.

W sytuacji, gdy cechy legalizacyjne lub zabezpieczające zostały naruszone urządzenie musi być poddane legalizacji ponownej przed przystąpieniem do dalszego użytkowania.

Przypominamy, że obowiązek poddawania wagi okresowej legalizacji, jak również utrzymywania cecha legalizacyjnych w należytym stanie spoczywa na użytkowniku.

Sposób oznakowania wag nieautomatycznych:

 • znak CE, a obok niego dwie ostatnie cyfry roku, w którym został on naniesiony, oraz numer jednostki notyfikowanej, która sprawuje nadzór WE nad systemem jakości producenta lub dokonała legalizacji WE,
 • zielona kwadratowa nalepka z dużą literą „M”
Znak CE

Przykładowa tabliczka znamionowa:

Przykładowa tabliczka znamionowa

Zadaj pytanie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z treścią ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Administratorem danych jest POSNET Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 02-281), ul. Municypalna 33. Dane przetwarzane są wyłącznie w celu udzielenia informacji w związku z zadanym pytaniem, w tym dla przygotowania i przedstawienia oferty handlowej. Wyrażona powyżej zgoda obejmuje również przekazanie przez Administratora danych osobowych, w ww. celu podmiotom trzecim – odpowiednio (zależnie od celu przetwarzania danych osobowych) dystrybutorom kas rejestrujących POSNET lub podmiotom prowadzącym serwis kas rejestrujących POSNET.*