Posnet
Pol | Eng
Porównywarka [pusta]
Dodaj do porównania
Drukuj następny poprzedni

Wagi etykietujące

Waga DIGI SM-120LL EV

Cena: 4290,00 PLN Cena: 4090,00 PLN
podane ceny są cenami detalicznymi netto oferowanymi aktualnie przez Posnet Polska SA odbiorcom końcowym (użytkownikom) urządzenia

Ekonomiczność, efektywność, proekologiczność

Waga etykietująca SM-120 LL EV to najnowszy model ekonomicznej wagi etykietującej z klawiaturą umieszczoną na wysięgniku wagi, wyposażony w unikatowy mechanizm LINERLESS, umożliwiający wydruk na etykiecie ciągłej (bez podkładu) etykiet jednostkowych o różnych wymiarach bez konieczności zmiany rolki. Dzięki takim właściwościom znacznie wzrasta efektywność pracy, a funkcja autowymiarowania etykiet pozwalająca na rozpoznanie niewykorzystanej przestrzeni i jej zagospodarowanie pozwala na ograniczenie kosztów za materiały eksploatacyjne do 30%.

Najważniejsze cechy produktu:

 • Zakres ważenia 6/15 kg w standardzie (na zamówienie - 3/6 kg, 15/30 kg),
 • Łącza Ethernet, RS-232, bezprzewodowe Wireless RF IEEE 802.11b (jako opcja),
 • Pamięć 2 MB (z możliwością rozszerzenia do 32 GB),
 • Czytelny podświetlany wyświetlacz LCD zarówno klienta jak i operatora,
 • Mechanizm drukujący LINERLESS, z unikatowym mechanizmem ucinającym,
 • Duże możliwości edycji etykiet, w tym funkcja autowymiarowania etykiety oraz wydruku etykiet o różnych wymiarach z jednej rolki, bez potrzeby wymiany,
 • Możliwość drukowania na etykietach transparentnych,
 • Zdalna diagnostyka dzięki funkcji "serwis w chmurze".

Dostępne opcje:

 • SM-120LL EV - z klawiaturą umieszczona na wysięgniku,
 • SM-120LL B - bez wysięgnika.
zapytaj o ten produkt

Podobne produkty

Waga SM-120LL EV

Ekonomiczność, efektywność, proekologiczność

Systemowa waga etykietująca  SM-120LL EV z unikatowym mechanizmem  drukującym LINERLESS.

Dane techniczne

Producent
DIGI
Zakres i dokładność ważenia
3 / 6kg, e=1 / 2g
6 / 15kg, e=2 / 5g
15 / 30kg, e=5 / 10g
Wyświetlacz
wyświetlacz LCD podświetlany
Temperatura pracy
-10°C do 40°C
Wilgotność pracy
15% - 85% RH (nieskondensowana)
Pamięć
2 MB (7000-8000 PLU) - 32 GB (opcja)
Wydruk
termiczny
Szybkość wydruku
max. 110 mm/s
Wymiary etykiety
max. 60 mm, dł. dynamiczna
Formaty etykiety
etykieta ciągła LINERLESS bez podkładu 58 mm x 65mb
Rodzaje etykiety
etykiety jednostkowe; etykiety zbiorcze
Interfejsy
Ethernet
RS 232
Źródło zasilania
sieciowe
Pobór mocy
AC 230 V 50/60 Hz; 70 W
Wymiary wagi

SM-120B - 361 x 427 x 146 mm

SM-120EV - 361 x 470 x 531 mm

Rozmiar szalki

356 x 283 mm

Funkcje dodatkowe
 • Możliwość pracy w trybie Pre-pack (ważenie automatyczne) oraz wydruku etykiety zbiorczej
 • Możliwość wydruku danych dot. towarów, kodów, reklam itp.
 • Funkcja Linerless, tj. wydruk etykiety jednostkowej z etykiety ciągłej, bez podkładu
 • System "Ruchomy sprzedawca" - umożliwia ważenie towarów dla jednego klienta obsługiwanego na różnych wagach; transakcja zakończona jest wydrukiem jednego paragonu zbiorczego
 • Funkcja "Cloud Service" - zdalny serwis i diagnostyka
 • Mechanizm ucinający
 • Programowanie - bezpośrednio z klawiatury wagi lub za pomocą oprogramowania Yakudo.Net
Waga SM-120LL EV

Ekonomiczność, efektywność, proekologiczność

Systemowa waga etykietująca  SM-120LL EV z unikatowym mechanizmem  drukującym LINERLESS.

Akcesoria

Waga SM-120LL EV

Ekonomiczność, efektywność, proekologiczność

Systemowa waga etykietująca  SM-120LL EV z unikatowym mechanizmem  drukującym LINERLESS.

Waga SM-120LL EV

Ekonomiczność, efektywność, proekologiczność

Systemowa waga etykietująca  SM-120LL EV z unikatowym mechanizmem  drukującym LINERLESS.

Najważniejsze funkcje produktu

Obciążenie minimalne:

 • 6/15 kg - 40 g.

W sytuacji, gdy cechy legalizacyjne lub zabezpieczające zostały naruszone urządzenie musi być poddane legalizacji ponownej przed przystąpieniem do dalszego użytkowania.

Przypominamy, że obowiązek poddawania wagi okresowej legalizacji, jak również utrzymywania cecha legalizacyjnych w należytym stanie spoczywa na użytkowniku.

Każda zalegalizowana waga musi mieć naniesione na tabliczkę znamionową następujące informacje:

 • model urządzenia i nr seryjny,
 • nr dopuszczenia (nr zatwierdzenia typu),
 • parametry metrologiczne (obciążenie, działka, wartość tary, itp.),
 • znak CE wraz z literą M,
 • numer jednostki notyfikowanej,
 • obok znaku CE i litery M ostatnie dwie cyfry roku przeprowadzonej oceny zgodności,
 • temperaturę pracy jeżeli będzie inna niż od -10ºC do 40ºC,
 • symbol klasy (np. III),
 • informacje na temat producenta.
CE

Zadaj pytanie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z treścią ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Administratorem danych jest POSNET Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 02-281), ul. Municypalna 33. Dane przetwarzane są wyłącznie w celu udzielenia informacji w związku z zadanym pytaniem, w tym dla przygotowania i przedstawienia oferty handlowej. Wyrażona powyżej zgoda obejmuje również przekazanie przez Administratora danych osobowych, w ww. celu podmiotom trzecim – odpowiednio (zależnie od celu przetwarzania danych osobowych) dystrybutorom kas rejestrujących POSNET lub podmiotom prowadzącym serwis kas rejestrujących POSNET.*