Posnet
Pol | Eng
Porównywarka [pusta]
Dodaj do porównania
Drukuj następny

Wagi etykietujące

Waga DIGI SM-100

Cena: 2590,00 PLN
podane ceny są cenami detalicznymi netto oferowanymi aktualnie przez Posnet Polska SA odbiorcom końcowym (użytkownikom) urządzenia

Dwuzakresowa waga etykietująca SM-100 z pamięcią 2 MB na 9000 kodów PLU (rozszerzenie do 4 MB lub 8 MB w opcji) wyposażona jest w interfejsy RS-232 oraz Ethernet.
Pozwala drukować wszelkie dane dotyczące towaru takie jak m.in.: nazwa, masa, cena za kilogram, należność, kod kreskowy, daty produkcji, sprzedaży oraz przydatności do spożycia, informacje dotyczące identyfikacji pochodzenia produktu, napisy reklamowe, składniki, logo firmy, a także rysunki, ramki, znaki inspekcji weterynaryjnej itp. Waga umożliwia drukowanie 99 dowolnych formatów, edytowalnych etykiet o maksymalnych rozmiarach 60 mm x 220 mm.

Najważniejsze cechy produktu:

 • Zakres ważenia 6/15 kg w standardzie (na zamówienie - 3/6 kg, 15/30 kg),
 • Łącza Ethernet, RS-232, lub bezprzewodowe RF IEEE 802.11b (jako opcja),
 • Pamięć 2 MB (z możliwością rozszerzenia do 4 MB lub 8 MB),
 • Duże możliwości edycji etykiet,
 • Formaty etykiet – 16 standardowych, 99 dowolnych,
 • Drukowanie znaków europejskich,
 • Duża szybkość drukowania etykiet - 80 mm/s,
 • Możliwość pracy w trybie pre-pack (ważenie automatyczne),
 • Czytelne segmentowe wyświetlacze LED.

         

Dostępne opcje:

 • SM-100B - bez wysięgnika,
 • SM-100P - z wysięgnikiem, wyświetlacz Klienta umieszczony na wysięgniku,
 • SM-100EV - z klawiaturą umieszczona na wysięgniku.
zapytaj o ten produkt

Podobne produkty

Waga SM-100B

Dwuzakresowa waga etykietująca SM-100.

Dane techniczne

Producent
DIGI
Zakres i dokładność ważenia
3 / 6kg, e=1 / 2g
6 / 15kg, e=2 / 5g
15 / 30kg, e=5 / 10g
Wyświetlacz
Segmentowy LED (19 segmentów każdy 25 znaków)
Temperatura pracy
-10°C do 40°C
Wilgotność pracy
15% - 85% (nieskondensowana)
Pamięć
2 MB na 9000 kodów PLU (rozszerzenie do 4 MB lub 8 MB w opcji)
Wydruk
termiczny
Szybkość wydruku
max. 80 mm/s (etykieta); max. 105 mm/s (paragon)
Wymiary etykiety
max. 60(W)x220(D) mm
Formaty etykiety
16 formatów standardowych; 99 formatów dowolnych (zastosowanie etykiet o nieregularnych kształtach wymaga konsultacji technicznej)
Rodzaje etykiety
etykiety jednostkowe; etykiety zbiorcze
Interfejsy
Ethernet
RS 232
Źródło zasilania
sieciowe
Pobór mocy
AC 230 V 50/60 Hz; 70 W
Wymiary wagi
 • SM-100B - 386x415x127 mm
 • SM-100P - 386x478x480 mm
 • SM-100EV - 386x416x550 mm
Rozmiar szalki
 • SM-100B - 386x270 mm
 • SM-100P - 386x270 mm
 • SM-100EV - 386x270 mm
Funkcje dodatkowe

Programowanie - bezpośrednio z klawiatury wagi lub za pomocą oprogramowania BALANCE

Praca w systemie - możliwość dowolnej konfiguracji ilościowej i jakościowej sprzętu w systemie wagowym

Klawisze szybkiego dostępu - 40 (model B i P) ; 74 (model EV)

Opcjonalne zakresy i dokładności ważenia - 3/6 kg, e=1/2 g oraz 15/30 kg, e=5/10 g

Waga SM-100B

Dwuzakresowa waga etykietująca SM-100.

Akcesoria

Waga SM-100B

Dwuzakresowa waga etykietująca SM-100.

Waga SM-100B

Dwuzakresowa waga etykietująca SM-100.

Najważniejsze funkcje produktu

Obciążenie minimalne:

 • 6/15 kg - 40 g.

W sytuacji, gdy cechy legalizacyjne lub zabezpieczające zostały naruszone urządzenie musi być poddane legalizacji ponownej przed przystąpieniem do dalszego użytkowania.

Przypominamy, że obowiązek poddawania wagi okresowej legalizacji, jak również utrzymywania cecha legalizacyjnych w należytym stanie spoczywa na użytkowniku.

Każda zalegalizowana waga musi mieć naniesione na tabliczkę znamionową następujące informacje:

 • model urządzenia i nr seryjny,
 • nr dopuszczenia (nr zatwierdzenia typu),
 • parametry metrologiczne (obciążenie, działka, wartość tary, itp.),
 • znak CE wraz z literą M,
 • numer jednostki notyfikowanej,
 • obok znaku CE i litery M ostatnie dwie cyfry roku przeprowadzonej oceny zgodności,
 • temperaturę pracy jeżeli będzie inna niż od -10ºC do 40ºC,
 • symbol klasy (np. III),
 • informacje na temat producenta.
CE

Zadaj pytanie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z treścią ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Administratorem danych jest POSNET Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 02-281), ul. Municypalna 33. Dane przetwarzane są wyłącznie w celu udzielenia informacji w związku z zadanym pytaniem, w tym dla przygotowania i przedstawienia oferty handlowej. Wyrażona powyżej zgoda obejmuje również przekazanie przez Administratora danych osobowych, w ww. celu podmiotom trzecim – odpowiednio (zależnie od celu przetwarzania danych osobowych) dystrybutorom kas rejestrujących POSNET lub podmiotom prowadzącym serwis kas rejestrujących POSNET.*