Posnet
Pol | Eng
Porównywarka [pusta]
Dodaj do porównania
Drukuj następny poprzedni

Wagi etykietujące

Waga DIGI SM-100 Plus

Cena: 3190,00 PLN
podane ceny są cenami detalicznymi netto oferowanymi aktualnie przez Posnet Polska SA odbiorcom końcowym (użytkownikom) urządzenia

Dwuzakresowa waga etykietująca SM-100 Plus posiada identyczne parametry, jak wersja SM-100, dodatkowo jednak wyposażona jest w wyświetlacz graficzny. Posiada pamięć 2 MB na 9000 kodów PLU (rozszerzenie do 4 MB lub 8 MB w opcji), możliwość pracy w trybie pre-pack (automatyczne ważenie) oraz wydruku etykiety zbiorczej. Waga umożliwia edycję etykiet w szerokim zakresie oraz drukowanie znaków europejskich.

Najważniejsze cechy produktu:

 • Graficzne wyświetlacze,
 • Łącza Ethernet, RS-232, lub bezprzewodowe RF IEEE 802.11b (jako opcja),
 • Pamięć 2 MB (z możliwością rozszerzenia do 4 MB lub 8 MB),
 • Duże możliwości edycji etykiet,
 • Formaty etykiet – 16 standardowych, 99 dowolnych,
 • Drukowanie znaków europejskich,
 • Duża szybkość drukowania etykiet - 80 mm/s,
 • Możliwość pracy w trybie pre-pack (ważenie automatyczne).

   

Dostępne opcje:

 • SM-100B Plus - bez wysięgnika,
 • SM-100P Plus - z wysięgnikiem, wyświetlacz Klienta umieszczony na wysięgniku,
 • SM-100EV Plus - z klawiaturą umieszczona na wysięgniku,
 • SM-100BS-72 Plus - z klawiaturą samoobsługową, 72 klawisze bezpośredniego dostępu,
 • SM-100H Plus - wisząca.
zapytaj o ten produkt

Podobne produkty

Waga SM-100P Plus

Dwuzakresowa waga etykietująca SM-100 Plus wyposażona jest w wyświetlacz graficzny.

Dane techniczne

Producent
DIGI
Zakres i dokładność ważenia
3 / 6kg, e=1 / 2g
6 / 15kg, e=2 / 5g
15 / 30kg, e=5 / 10g
Wyświetlacz
Wyświetlacz graficzny
Temperatura pracy
-10°C do 40°C
Wilgotność pracy
15% - 85% (nieskondensowana)
Pamięć
2 MB na 9000 kodów PLU (rozszerzenie do 4 MB lub 8 MB w opcji)
Wydruk
termiczny
Szybkość wydruku
max. 80 mm/s (etykieta); max. 105 mm/s (paragon)
Wymiary etykiety
max. 60(W)x220(D) mm
Formaty etykiety
16 formatów standardowych; 99 formatów dowolnych (zastosowanie etykiet o nieregularnych kształtach wymaga konsultacji technicznej)
Rodzaje etykiety
etykiety jednostkowe; etykiety zbiorcze
Interfejsy
Ethernet
RS 232
Źródło zasilania
sieciowe
Pobór mocy
AC 230 V 50/60 Hz; 70 W
Wymiary wagi
 • SM-100B Plus - 386x415x127 mm
 • SM-100P Plus - 386x478x480 mm
 • SM-100EV Plus - 386x416x550 mm
 • SM-100H Plus - 340x310x544 mm
Rozmiar szalki
 • SM-100B Plus - 386x270 mm
 • SM-100P Plus - 386x270 mm
 • SM-100EV Plus - 386x270 mm
 • SM-100BS-72 Plus - 386x270 mm
 • SM-100H Plus - fi 274x35 mm
Funkcje dodatkowe
 • Programowanie - bezpośrednio z klawiatury wagi lub za pomocą oprogramowania BALANCE
 • Praca w systemie - możliwość dowolnej konfiguracji ilościowej i jakościowej sprzętu w systemie wagowym
 • Klawisze szybkiego dostępu - 40 (model B Plus i P Plus) ; 72 (model BS Plus) ; 74 (model EV) ; 76 (model H)
 • Opcjonalne zakresy i dokładności ważenia - 3/6 kg, e=1/2 g oraz 15/30 kg, e=5/10 g
Waga SM-100P Plus

Dwuzakresowa waga etykietująca SM-100 Plus wyposażona jest w wyświetlacz graficzny.

Akcesoria

Waga SM-100P Plus

Dwuzakresowa waga etykietująca SM-100 Plus wyposażona jest w wyświetlacz graficzny.

Waga SM-100P Plus

Dwuzakresowa waga etykietująca SM-100 Plus wyposażona jest w wyświetlacz graficzny.

Najważniejsze funkcje produktu

Obciążenie minimalne:

 • 6/15 kg - 40 g.

W sytuacji, gdy cechy legalizacyjne lub zabezpieczające zostały naruszone urządzenie musi być poddane legalizacji ponownej przed przystąpieniem do dalszego użytkowania.

Przypominamy, że obowiązek poddawania wagi okresowej legalizacji, jak również utrzymywania cecha legalizacyjnych w należytym stanie spoczywa na użytkowniku.

Każda zalegalizowana waga musi mieć naniesione na tabliczkę znamionową następujące informacje:

 • model urządzenia i nr seryjny,
 • nr dopuszczenia (nr zatwierdzenia typu),
 • parametry metrologiczne (obciążenie, działka, wartość tary, itp.),
 • znak CE wraz z literą M,
 • numer jednostki notyfikowanej,
 • obok znaku CE i litery M ostatnie dwie cyfry roku przeprowadzonej oceny zgodności,
 • temperaturę pracy jeżeli będzie inna niż od -10ºC do 40ºC,
 • symbol klasy (np. III),
 • informacje na temat producenta.
CE

Zadaj pytanie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z treścią ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Administratorem danych jest POSNET Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 02-281), ul. Municypalna 33. Dane przetwarzane są wyłącznie w celu udzielenia informacji w związku z zadanym pytaniem, w tym dla przygotowania i przedstawienia oferty handlowej. Wyrażona powyżej zgoda obejmuje również przekazanie przez Administratora danych osobowych, w ww. celu podmiotom trzecim – odpowiednio (zależnie od celu przetwarzania danych osobowych) dystrybutorom kas rejestrujących POSNET lub podmiotom prowadzącym serwis kas rejestrujących POSNET.*