Posnet
Pol | Eng

Kontakt

Centrala

Posnet Polska S.A.

ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa

tel.: (22) 868 68 88
fax: (22) 868 68 89
e-mail: posnet@posnet.com

INFOLINIA: 0 800 120 322

pokaż na mapie >

 

Centrala
  

NIP: 522-26-28-262

NIP UE: PL5222628262

 
Firma wpisana do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St.Warszawy,

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000082030

Wartość kapitału zakładowego (wpłacony): 5 000 000 PL

      
 • Posnet Polska S.A.

  Oddział Gdańsk w Cieplewie

  ul. Rzemieślnicza 3,

  83-031 Cieplewo

  pokaż na mapie >

  tel.: (58) 772 20 00
  tel: (58) 682 17 42
  handel@gdansk.posnet.com
  godz. pracy: pon - pt: 8.00 - 17.00

 • Posnet Polska S.A.

  Oddział w Katowicach

  ul. Mikołowska 152,

  40-592 Katowice

  pokaż na mapie >

  tel: (32) 732 10 00
  tel./fax: (32) 608 68 18
  handel@katowice.posnet.com
  godz. pracy: pon - pt: 8.00 - 17.00

 • Posnet Polska S.A.

  Oddział w Łodzi

  ul. Nawrot 101,

  90-028 Łódź

  pokaż na mapie >

  tel: (42) 259 47 00
  tel./fax: (42) 683 35 20
  handel@lodz.posnet.com
  godz. pracy: pon - pt: 8.30 - 17.00

 • Posnet Polska S.A.

  Oddział w Warszawie

  ul. Municypalna 33,

  02-281 Warszawa

  pokaż na mapie >

  tel.: (22) 822 04 64
  fax: (22) 822 27 31
  handel@waw.posnet.com
  godz. pracy: pon - pt: 8.00 - 17.00

 • Posnet Polska S.A.
  Oddział we Wrocławiu

  Al. Jana Kochanowskiego 13,
  51-602 Wrocław

  pokaż na mapie >

  tel.: (71) 756 44 00
  tel./fax: (71) 345 93 05
  handel@wroclaw.posnet.com
  godz. pracy: pot - pt: 8.00 - 17.00